Zabieg przeskórnego zamykania naczyń działa w oparciu o zasady selektywnej fototermolizy. Impuls lasera, w zależności od długości fali pochłaniany jest w różnym stopniu przez tkanki w ciele człowieka, dzięki czemu możliwe jest selektywne podgrzanie i skoagulowanie interesującego nas celu. Wiązka o długości 532 nm najlepiej pochłaniana jest w hemoglobinie, przez co do zamknięcia naczynia potrzeba znacznie mniejszej energii niż w przypadku innych laserów. Z drugiej strony głębokość penetracji wiązki 532 nm jest mniejsza niż laserów o większych długościach fal, które z kolei są wykorzystywane w przypadku głębiej położonych naczyń lub do zabiegów wewnątrznaczyniowych. Ekspozycja na impuls lasera powoduje absorpcję energii, która podgrzewa ściany naczyń krwionośnych, jednocześnie bez uszkodzenia otaczających je tkanek. Do zabiegów zamykania naczyń polecamy: