Laser Q-Switch dostarcza wiązkę lasera o określonej długości i wysokiej energii, które są absorbowane przez konkretne barwniki w wyniku czego powstaje fala uderzeniowa. Fala ta rozrywa cząsteczki barwników, rozdrabniając je na wystarczająco małe fragmenty mogące być usunięte przez organizm.