W trakcie wykonywania zabiegów z użyciem lasera, prądu wysokich częstotliwości oraz instrumentów ultradźwiękowych powstaje dym, który nie tylko
powoduje nieprzyjemny i trudny do usunięcia zapach, ale również jest niebezpieczny dla zdrowia zarówno pacjenta jak i (o wiele bardziej)
osoby wykonującej zabieg.

Opary powstające w trakcie tego typu zabiegów są mieszaniną gazową substancji lotnych oraz cząstek stałych o średnicy od 0,07 do 0,42 μm. Oznacza to, że
cząsteczki te mogą być wdychane i docierać do pęcherzyków płucnych.
Substancje lotne to ok 95%, natomiast pozostałe 5% to fragmenty bakterii, wirusów, grzybów oraz tkanek pacjenta.